Zelené potraviny
"Přinášíme to nejlepší ze světa zelených potravin."

Chlorella a metabolický syndrom

zpět na úvod

Současný stav vědeckého poznání

Chlorella patří mezi nejstarší živé jaderné organismy na Zemi. Tato jednobuněčná zelená řasa, stará více než dvě a půl miliardy let, je nejjednodušším zeleným organismem, který se velmi rychle reprodukuje, a zároveň nejnižším článkem potravního řetězce na Zemi. Pro svůj ojediněle vysoký obsah chlorofylu , díky němuž za přítomnosti slunečního světla přeměňuje chemické látky na organické v procesu zvaném fotosyntéza, je chlorella v Japonsku nazývána „koncentrovaným slunečním světlem“.

S Chlorellou se dnes můžeme bez přehánění setkat skoro na každém kroku. O jejích blahodárných účincích se píší celé knihy, ve kterých se o ní a jejích léčebných schopnostech často hovoří v superlativech. Máme však skutečně vědecké důkazy, že tomu tak je? Chlorella je jedním z nejprozkoumanějších mikroorganismů naší planety. Doklady o jejích blahodárných účincích jsou známy již po staletí. První moderní studie z padesátých let minulého století se zabývaly chlorellou jako potravinou, zejména jejím obsahem živin. Proto je dnes již velmi dobře známo, že je unikátním zdrojem živin, například esenciálních aminokyselin, mastných kyselin, vitamínů, stopových prvků a mnoha dalších.

Mladší práce se soustředily hlavně na specifické účinky chlorelly. Byl prokázán pozitivní vliv na metabolismus tuků a cukrů, její imunostimulační, protizánětlivé a hojivé účinky, účinky detoxikační. V současné době je vědecký pohled zaměřen hlavně na identifikaci a izolaci konkrétních účinných látek, které by mohly lidstvu pomoci v boji s tak závažnými onemocněními, jako je rakovina či metabolický syndrom.

My jsme se zabývali zejména účinky chlorelly na metabolický syndrom, který podle odhadů postihuje až každého čtvrtého obyvatele České republiky. Mezi laickou veřejností je znám jako „nemoc z blahobytu“. Lidský druh je evolučně velmi dobře vybaven ke zvládání nedostatku potravy. Společnost lovců a sběračů byla nucena se přizpůsobit obdobím hladomorů vytvářením si vlastních energetických zásob. Náš druh si však není s to poradit s nadbytkem potravy a sedavým způsobem života, kterého si dnes dopřáváme. Tento „blahobyt“ s nadměrným energetickým přísunem a zároveň nedostatkem kvalitních živin je příčinou mnoha civilizačních chorob, z nichž jednou z nejvýznamnějších je právě metabolický syndrom.

Metabolický syndrom je komplexní poruchou metabolismu. Na jejím počátku stojí nadměrný příjem a naopak nedostatečný výdej energie. Jde o stav, který vede ke zvýšenému vyplavování hormonu insulinu. A právě tzv. hyperinsulinismus je jedním ze spouštěcích faktorů onemocnění, které jsou zahrnuty pod pojem metabolický syndrom. Jedná se o zvýšenou hladinu glukózy v krvi (známou jako porucha glukózové tolerance), vysoký krevní tlak, obezitu a změny koncentrací tuků v séru (zvýšení hladiny triglyceridů a celkového cholesterolu).

Publikované studie o chlorelle, o které se opíráme, jsou především experimentální studie na laboratorních zvířatech, dále pak na tkáňových kulturách a klinické studie na lidech. Existují přesvědčivé důkazy, že Chlorella může snižovat tělesnou hmotnost, hladinu cholesterolu v krvi a snižovat riziko rozvoje aterosklerózy.

Dále, že byl prokázán vliv chlorelly na snižování hladiny cukru v krvi, tedy pozitivní ovlivnění diabetu a jeho komplikací, stejně jako příznivé ovlivnění vysokého krevního tlaku.

Chlorella je výjimečná potravina, která nám může zajistit přísun nezbytných živin, detoxikaci organismu a zmobilizovat přirozené obranné mechanismy. Prezentované studie dokazují její příznivý vliv u vybraných chorob, pojmenovávají konkrétní látky v ní obsažené a nastiňují patofyziologické mechanismy její interakce s nemocným organismem. Síla chlorelly však netkví v jednotlivých látkách, ale právě v komplexitě jejích vzájemně se podporujících účinků. Není vlastně lékem jako takovým - nezaměřuje se na konkrétní problém, ale je potravinou, která léčí. Civilizační nemoci, jako metabolický syndrom, jsou ovlivnitelné hlavně zásadní změnou životního stylu. Věříme, že Chlorella je prvním významným krokem k této změně. Krokem k očistě i výživě našich civilizací postižených organismů.

MUDr. Jan Gojda
MUDr. Anna Neužilová