Zelené potraviny
"Přinášíme to nejlepší ze světa zelených potravin."

STUDIE MLADÝ JEČMEN A DIABETES MELLITUS

zpět na úvod

a) Rozdělení studie

Studie si svým zaměřením kladla za cíl ověřit účinky Mladého ječmene na hladinu krevního cukru, glykovaného hemoglobinu (GHBA%) a glykovaného proteinu (GP) u pacientů s prokázaným diabetem mellitem čili cukrovkou. Sledovaní pacienti byli rozděleni do 2 základních skupin:
1. - pacienti s prokázaným diabetem II. typu na dietě či dietě a perorálně podávaných
antidiabeticích (sledování prováděl MUDr. Lacina) – 20 pacientů.
2. - pacienti s prokázaným diabetem II. typu na inzulínu
(sledování prováděla MUDr. Tělupilová) – 15 pacientů

b) Délka studie

Pacienti MJ užívali ve sledovaném období minimálně 3, maximálně 6 měsíců.

c) Dávkování Mladého ječmene během studie

Pacienti MJ užívali v dávce 2x1 kávová lžička denně.

Sledované parametry

Odběry byly provedeny před zahájením užívání Mladého ječmene , pak vždy po uplynutí každých 4 týdnů a po skončení užívání Mladého ječmene. Sledována byla hodnota glykémie (fyziologické rozmezí nalačno je 3,3 – 6,1 mmol/l, resp. 5,2 mmol/l) a dále hodnota glykovaného hemoglobinu (GHBA%) u první skupiny (hladina max. do 8% celkového hemoglobinu), resp. glykovaného proteinu (GP) (fyziologické rozmezí nalačno je 1,8 – 2,6 mmol/l nebo 205 – 280 j.) u druhé skupiny. Glykovaný hemoglobin ukazuje průměrnou hladinu glykémie přibližně 60 dnů zpět. Platí přepočet, že 1% GHBA% = 1,3 mmol/l průměrné hladiny glykémie 2 měsíce zpět. Glykovaný protein ukazuje průměrnou hodnotu hladiny glykémie cca 10 – 14 dnů zpět.

Závěr k 1. skupině

Po ukončeném sledování se zlepšila hladina glykémie u 95% respondentů, hodnota GHBA% dokonce u všech, tedy 100%, respondentů.

Závěr ke 2. skupině

Po ukončeném sledování se zlepšila hladina glykémie u 27% respondentů, hodnota GP u 60% respondentů a sekundární příznaky se zlepšily u 85% respondentů.

Rozdíly ve výsledcích jsou dány následujícími faktory:

- 1. skupina pacientů patřila k těm s lehkou formou cukrovky (lze očekávat zlepšení)
- 2. skupina pacientů patřila k těm se závažnou formou cukrovky, kdy je již endokrinní funkce slinivky významně a někdy i nevratně poškozena (takže není co uzdravovat)
- 2. skupina pacientů byla i významně starší, její věkový průměr byl 64,6 roku, oproti 1. skupině, kde byl věkový průměr 52,1 roku (je nutné vyšší a dlouhodobější dávkování /nejlépe pod dohledem zdravotníka/ )
- U pacientů na insulinoterapii je obecně horší jejich spolupráce v rámci léčebného režimu a tudíž lze předpokládat tuto neúmyslně zhoršenou spolupráci i v rámci studie (je nutné dozorovat kázeň při užívání).
Z těchto důvodů ( i přes nižší procenta zlepšení oproti skupině 1.) jsou i výsledky skupiny 2. velice pozitivní.

Závěr praktického lékaře:

U pacientů s diabetem mellitem na dietě či užívajících perorální antidiabetika lze při užívání Mladého ječmene očekávat zlepšení hladiny glykémie, stabilizaci hodnot GHBA i zlepšení subjektivních pocitů pacienta.
U pacientů s diabetem mellitem na insulinu a s významně poškozenou či zcela zničenou endokrinní funkcí slinivky lze od Mladého ječmene očekávat především stabilizaci hladiny glykémie a tím prevenci hyperglykémie nebo hypoglykémie, hlavně však prevenci komplikací, které cukrovku v pokročilých stádiích doprovází. U komplikací již přítomných pak lze očekávat jejich zmírnění či vymizení.
Nejvýznamnějším účinkem mladého ječmene je stabilizace stavu (GHBA%, GP) pacienta, protože tak se docílí zvýšení kvality jejich života. Pozitivní účinek Mladého ječmene na organismus nemusí vždy nutně znamenat projev zlepšení, ale lze jej spatřovat i ve stabilizaci onemocnění a v zabránění vzniku či oddálení nástupu případných komplikací. Na tento aspekt je nutno pacienty tomto stádiu onemocnění cukrovkou vždy upozornit.

Autor článku: MUDr. Miloslav Lacina. Zdroj: Green Ways - leden 2005